.

BESTYRELSES ARBEJDE / ADVISORY BOARD



Deltagelse i bestyrelses arbejde virksomheder



Vi indtræder i bestyrelser og Advisory board , samt anden rådgivende funktioner